Kennismaking

Het kennismakingsgesprek vindt bij u thuis of op uw zaak plaats. Tijdens dit gesprek willen wij duidelijkheid krijgen over uw wensen. Wat voor soort website wordt het, wat voor doel heeft u met uw website en wat zijn uw wensen voor de website. Als alles duidelijk is voor beide partijen, kan er een concept design gemaakt worden.

Concept design

Na het kennismakingsgesprek komt Studio Wab met een design voor u. Als het design u aanstaat, wordt hier verder mee gewerkt. Uw aanpassingen en opmerkingen worden net zo lang doorgevoerd totdat u helemaal tevreden bent (zie ook design en huisstijl).

Programmeren website

Tijdens deze fase wordt het design online geprogrammeerd. Aan het einde van deze fase staat de website online en is deze precies zo als het afgesproken design. Studio Wab hanteert een aantal standaarden hiervoor, te vinden bij website ontwikkeling.

Beoordeling resultaat

Als de website online staat, kunnen er uiteraard nog (kleine) aanpassingen gemaakt worden. Ook bij deze fase geldt weer, pas als u tevreden bent gaan we door naar de volgende fase.

Afronding

Nadat de site helemaal in orde is, zal er een afsluitend gesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt u alle inloggegevens verschaft, Google Analytics uitgelegd en zal u een aantal tips krijgen om uw website te promoten.